Tuesday, December 23, 2008

၉ ႏွစ္ ၉ မုိးတုိင္ခဲ့ၿပီ၉ -- နဲ႕ စတဲ့ န၀မတန္းမွာေပါ့

မင္းေၾကာင့္ ဖူးမယ္ၾကံခဲ့တဲ့ငါ့အခ်စ္ပန္း

မင္းေၾကာင့္ပဲ ေၾကြႏြမ္းခဲ့ရတယ္

ဒါဟာ ငါ့အတြက္ မင္းေဖာ္က်ဴးေပးခဲ့တဲ့

အခ်စ္ရဲ႕ နိယာမ တစ္ခုတဲ့လား -------- ခ်စ္သူ ။ႏွစ္ -- ေတြေဟာင္းၿပီး ရာသီေတြေျပာင္းခဲ့ေပါ့

အခ်စ္အေၾကာင္းေတြးမိတုိင္းမွာ

မင္းေၾကာင့္ ငါမရယ္ေမာႏုိင္ခဲ့ဘူး

ဒါဟာ ငါ့အတြက္ မင္းခင္းေပးခဲ့တဲ့

အခ်စ္ဇာတ္ပ်က္တစ္ပုဒ္တဲ့လား --------- ခ်စ္သူ ။


၉ -- ႏွစ္တုိင္ေအာင္ ျပည့္ခဲ့ေပမဲ့

ငါမင္းကုိ လြမ္းတဲ့အလြမ္းေတြ မကုန္ႏုိင္ေသးေတာ့

မရုိးႏုိင္ေအာင္ ဆက္ၿပီးလြမ္းေနရုံပဲေပါ့

ဒါဟာ ငါ့အတြက္ မင္းဖန္တီးေပးခဲ့တဲ့

ခ်စ္ျခင္းရဲ႕ ရသတစ္ခုတဲ့လား --------- ခ်စ္သူ ။


မုိး -- ေတြရြာတဲ့ ဇူလုိင္တုိင္းမွာ

ငါငုိခဲ့ရတဲ့ မ်က္ရည္မုိးေတြက

ငါ့ႏွလံုးသားတစ္ခုလံုး နစ္မြန္းေနခဲ့ၿပီ

ဒါဟာ ငါ့အတြက္ မင္းေပးခဲ့တဲ့

ခ်စ္ျခင္းလက္ေဆာင္တစ္ခုတဲ့လား ------- ခ်စ္သူ ။


ဘယ္အရာေတြ ဘယ္လုိပဲေျပာင္းေျပာင္း

မေျပာင္းလဲႏုိင္တဲ့ ငါႏွလံုးသားအေဟာင္းေလးနဲ႔

မင္းကုိခ်စ္ေန၊ လြမ္းေနခဲ့တာ

ကုိးႏွစ္ ကုိးမုိးတုိင္ခဲ့ၿပီ --------- ခ်စ္သူ ။


Poet - ယဥ္မြန္လွဳိင္း

Friday, November 28, 2008

"မလြမ္းခ်င္ဘူးမင္းကုိ"ငါ့ႏွလံုးသားရဲ႕ ေတာင္းဆုိခ်က္ကုိပဲ မလြန္ဆန္ႏုိင္လုိ႔လား ?

ဦးေႏွာက္ရဲ႕စီမံရာကုိ ငါမလုိက္နာႏုိင္တာလား ?

အခုထိ မင္းကုိလြမ္းေနရတာ

၀ဋ္ေႁကြးတစ္ခုလုိ႔ ပညတ္ပါရေစေတာ့ ။


အခ်ိန္ျပည့္ လြမ္းမေနခဲ့ေပမဲ့

တခါတရံ လြမ္းရမွာေတာင္

ငါ့မွာ အင္အားေတြ မရွိဘူးဆုိတာ

မင္းသိမွာပါ ။


တခါတရံေလး လြမ္းဖုိ႔ေတာင္

ငါ့ကုိ အင္အားေတြ မေပးခဲ့တဲ့မင္းကုိ

ငါ အျပစ္တင္ေနရင္လဲ

ဒါေတြဟာ အပုိပဲဆုိတာကုိ သိလ်က္န႔ဲ

အသိမဲ့စြာနဲ႔ လြမ္းေနရတာေတြဟာ

မင္းေပးခဲ့တဲ့ ေ၀ဒနာေတြပဲဆုိတာ

ငါ့မွာ ျငင္းခြင့္မရွိပါဘူး ။


မလြမ္းသင့္ဘူးဆုိတာ

ငါသိေနပါတယ္

ဒါေပမဲ့လည္း

ငါလဲ ခံစားခ်က္နဲ႔လူပဲေလ

တခါတရံမွာေတာ့

ငါလည္း မလြန္ဆန္ႏုိင္ေသးဘူး ။


ဒါေပမဲ့လည္းေလ

ေပ်ာက္ဆံုးသင့္တဲ့

ခံစားခ်က္တစ္ခုအျဖစ္

သတ္မွတ္ခဲ့လုိ႔

ငါေတာင္းဆုိပါရေစ

အသိတရားေတြနဲ႔ ငါ့ကုိ

မလြမ္းတတ္ေတာ့ေအာင္

တားလွည့္ပါ ။


တကယ္ပါပဲ ----

ငါ မလြမ္းခ်င္ေတာ့ဘူး မင္းကုိ


ယဥ္မြန္လႈိင္း (၂၆/၇/၀၈)

Sunday, August 24, 2008

"Tips For a Better Life"

The meaning of life is to give life meaning...

 • Take a 10-30 minute walk every day. And while you walk, smile. It is the ultimate anti-depressant.

 • Sit in silence for at least 10 minutes each day. Buy a lock if you have to.

 • Buy a DVR and tape your late night shows and get more sleep.

 • When you wake up in the morning complete the following statement, 'My purpose is to __________ today.'

 • Live with the 3 E's -- Energy, Enthusiasm, and Empathy.

 • Play more games and read more books than you did in 2007.

 • Make time to practice meditation, yoga, tai chi, and prayer. They provide us with daily fuel for our busy lives.

 • Spend time with people over the age of 70 and under the age of 6.

 • Dream more while you are awake.

 • Eat more foods that grow on trees and plants and eat less food that is manufactured in plants.

 • Drink green tea and plenty of water. Eat blueberries, wild Alaskan salmon, broccoli, almonds & walnuts.

 • Try to make at least three people smile each day.

 • Clear clutter from your house, your car, your desk and let new and flowing energy into your life.

 • Don't waste your precious energy on gossip, energy vampires, issues of the past, negative thoughts or things you cannot control. Instead invest your energy in the positive present moment.

 • Realize that life is a school and you are here to learn. Problems are simply part of the curriculum that appear and fade away like algebra class but the lessons you learn will last a lifetime.

 • Eat breakfast like a king, lunch like a prince and dinner like a college kid with a maxed out charge card.

 • Smile and laugh more. It will keep the energy vampires away.

 • Life isn't fair, but it's still good.

 • Life is too short to waste time hating anyone.

 • Don't take yourself so seriously. No one else does.

 • You don't have to win every argument. Agree to disagree.

 • Make peace with your past so it won't spoil the present.

 • Don't compare your life to others'. You have no idea what their journey is all about.

 • No one is in charge of your happiness except you.

 • Frame every so-called disaster with these words: 'In five years, will this matter?'

 • Forgive everyone for everything.

 • What other people think of you is none of your business.

 • GOD heals almost everything.

 • However good or bad a situation is, it will change.

 • Your job won't take care of you when you are sick. Your friends will. Stay in touch.

 • Get rid of anything that isn't useful, beautiful or joyful.

 • Envy is a waste of time. You already have all you need.

 • The best is yet to come.

 • No matter how you feel, get up, dress up and show up.

 • Do the right thing!

 • Call your family often. (Or email them to death!!!) Hey I'm thinking of ya!

 • Each night before you go to bed complete the following statements: I am thankful for __________. Today I accomplished _________.

 • Remember that you are too blessed to be stressed.

 • Enjoy the ride. Remember this is not Disney World and you certainly don't want a fast pass. You only have one ride through life so make the most of it and enjoy the ride.
Source : Forwarded message from Aung Hein

Saturday, August 2, 2008

Complain less and give more!!!

Are you still complaining?

Observe around you and be thankful for all that you have in this transitory lifetime....

We are fortunate, we have much more than what we need to be content.
Let's try not to feed this endless cycle of consumerism and immorality in which this "modern and advanced" society forgets and ignores the other two thirds of our brothers and sisters.

Source: Forwarded message from Winluckornaim

Tuesday, March 25, 2008

သဘာ၀ေလာက ဟြံကုဪေတွ္ ဟြံဂြံမုဟြံကဪုမြဲသာ္ကုီေလ၀္ ဂြံဟာ? ဂြံမာန္မံင္။ မြဲအလန္ရ ဂြံမာန္။ ဆဂး မိက္ဂြံေကတ္ ဂႜိဳင္ကုဪအလန္မၢး ဂြံမာန္ဟြံေသင္ရ။

ဟြံတုဪလြှ္ေလ၀္ ဂြံ႓ွ္ပလွ္စမာန္ဟာ? ဂြံမာန္မံင္။ သြက္မြဲဟဂါပ္ရဂြံ၊ ဆဂး ထာ၀ရဟြံဂြံပုဟ္။
သြက္ဂြံစ မြဲရာသီ၊ မြဲဘ၀၊ သုီကုဪအဆက္ေကာန္အဆက္စၜမာန္ဂွ္ မၵးတုဪလြှေရာင္။

ယ၀္ရမိက္ဂြံကုဪ သြံေပင္မံင္ ဿခံက္၀ါဇကုမၢး မၵးသုင္ေစာဲေထာံ မသြံညိညတြဳဪရ။

ဟြံမိက္ဂြံကုဪမြဲသာ္ မိက္ဂြံဂြံမၢး၊ ဟြံမိက္ဂြံတုဪလြှမြဲသာ္ မိက္ဂြံစမၢး၊ စိုပ္မြဲတၝဲေတွ္ အုဪမႝိဟ္ဂွ္ ဒွ္ဒဒိုက္ဗြဲစၞတ္ေရာင္။
ဟိုတ္ႏူမႝိဟ္ဂွ္တုဲ မႝိဟ္ပြှပြဴဆက္စပ္မံင္တအ္ဂွ္ေလ၀္ ဒးထိေခက္ဂႜိဳင္ေရာင္။ သုီညး သုီအဲ ညံင္ဂြံေျပၿပံင္အာမာန္ဟုီဂွ္ ၟဒးကုဪေထက္တအ္ ညံင္ဂြံသႜးကုဪမာန္ဂွ္ ပဦုဒးပေကင္လ၀္ေဏာင္။

အုဪဏအ္ဂွ္ ဒွ္ပြမဒုင္ဂိသႜးေထာံဖုဪဇကု ဟြံေသင္၊ မဒွ္သဘၜ ေကႜာန္ဏာ ညံင္ဂြံဓရ္၊ ဆ႓ိုတ္ဟြံေကႜာန္ ပြမဟြံတရာကုညးတႝဟ္တအ္ရ။ ဆဂး ႓ိုတ္ဏအ္ညိဓရ္ဂွ္ ပဦုသၸဗက္အာမာန္ဟာ?

ေကအ္... အဲလၜထ႟းကုဪ ပုံမြဲပိုတ္ေဏာင္။ အကာဲအရာ မတုပ္ကုဪမႝိဟ္ဿပုံေတံ ပဦုေလ၀္ မၵးဆုဪဂဗမာန္မံင္ မြဲဏွမြဲဏွရ။
အခိင္ဂွ္္ေတွ္ ပဦုတအ္ဗုီလုဪ ေဖ်ံသၢဳတ္သြာတ္္ေရာ? ခ်ပ္စင္ျခင္စမ္စိုအ္...

ပုံ၀ြံ -

ေလာန္ကႜဳင္မြဲအခိင္ေတံ မႝိဟ္မြဲ ကြာ္အာတရၜ ဿေဒသသင္ဗတှမြဲတုဲ ဂႜံင္ေကႜံအာရ။ တၝဲ၀ြံ ကာတ္ျမဟ္ ကၱဴကတာန္ဗြဲမေလာန္ရ။ မႝိဟ္ဂွ္၀ြံ ေဍာင္႓ိုတ္တၜဗြဲမေလာန၊္ ညံင္ကုဪ ယာဇိုင္ဟြံမာန္ရ။ ပေရံႏူဂွ္ပႜန္ဂွ္ ညးေတံထင္ဍာ္တၜဗြဲမေလာန္ဂွ္ရ ကအ္ကွ္၊ သၞမ္ပါင္ေတံေလ၀္ ညံင္ကုဪထကးကုီရ။ ဟုိတ္ႏူကုဪ ထင္ဍာ္ဗြဲမသၠာတ္ျမဟ္တုဲ ညးေတံေထင္ေကတ္ ညံင္ရၜဒးခ်ိဳတ္ဗြဲစၞတ္ရ။ အုဪအခိင္ဂွ္ ညးေတံ ဂြံဆုဪေကတ္ သၝိေဍာတ္ေဍာတ္မြဲမ ႏူကုဪဌာန္မေသၝာဲေတံရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ညးေတံ ၿဂိပ္အာဇေရင္ သၝိဂွ္ ဗြဲမျပဟ္ေရာင္။

ဆဂး သၝိ၀ြံ မႝိဟ္မြဲဟြံမံင္တုဲ ကႜအ္ေထာံလ၀္ မဒွ္သၝိ ေႀတံၾတဟ္မြဲရ။ ဿကႜအ္ဂွ္၀ြံ တိုင္ဍာ္ႏြံမြဲရ။ ညးေတံ ၿဂိပ္အာဇေရင္ တိုင္ဍာ္ဂွ္တုဲ ညံင္ဂြံဂြံဍာ္ဗြဲမျပဟ္ တံင္ေကတ္ဍာ္ ႏူကုဪတ၀္တိုင္ဍာ္ဂွ္ရ။ ညးေတံ တံင္မံင္ ဂြံအခိင္လအ္လကုီေလ၀္ ဍာ္မြဲတႝဟ္ေလ၀္ ဟြံေစွ္ကႜဳင္ရ။ အခိင္ဂွ္ ညးေတံ ဂြံဆုဪေကတ္ ကာဍာ္မြဲမ ႏြံမံင္ဗၵာဲဂွ္ရ။ ကာဍာ္ဂွ္၀ြံ ကၞာတ္လ၀္ကုဪ ဖအ္ရ။ တုဲပႜန္ မၝးကာဍာ္ဂွ္ ခ်ဴလ၀္လိက္ႏြံရ။

" ယြံရဲ - စုတ္ဍာ္ဿပိုက္ဂွ္မွ တံင္ဍာ္ဂြံေဏာင္။ တုဲမၢး ကႜာမႝးဟြံဂြံတိတ္ႏူဏအ္ ကေလင္ဗေပင္ကုဪ ဍာ္ဿကာဏအ္ညိ" သာ္၀ြံ ခ်ဴလ၀္မၝးကာဍာ္ဂွ္ရ။

ညးေတံ ပံက္စမ္ကာဍာ္ဂွ္ရ။ ကာ၀ြံ ဍာ္ႏြံဒၞံင္ေပင္ေပင္ရ။ အုဪဍာ္ဏအ္ ဒးစုတ္ေထာံ ဿပိုက္ေတံဟာ? စုတ္ေထာံဍာ္ဇဂွ္ ဿပိုက္ေတံဖအိုတ္တုဲမွ ယ၀္ရ တံင္ဍာ္ဟြံဂြံေတွ္ ဗုီလုဪဂြံသၸေရာ?
ဍာ္ဿကာဂွ္ ဟြံဂႜိဳင္ကုီေလ၀္ ယ၀္ရ ညးေတံဂြံ သုင္မၢး ပြမထင္ဍာ္ေျပတုဲ ဗႜးႏူဘဲခ်ဳိတ္ ဗြဲစၞတ္ရ။ ဆဂး မြဲလၸာ္ပႜန္ဂွ္ ဿလိက္ေတံခ်ဴလ၀္ သြက္ဂြံစုတ္ဍာ္ဇဂွ္ ဿပိုက္ အိက္သႝိင္မတိုန္မံင္ဂွ္ရ။

"မုဟိုတ္ေရာ?"

"မုဟိုတ္ေရာ?"ဟုီဂွ္ မႝိဟ္ဂြံအခိင္ သြက္ဂြံကူခ်ပ္ညံင္ပဦုတအ္ ဂြံသြဟ္ေလာဲမံင္ကုီေလ၀္၊ သြက္မႝိဟ္ ၾကပ္ခ်ိဳတ္မြဲ၊ ဒေရက္မံင္ကုဪညံင္ဂြံဂြံဍာ္ သြက္လမ်ဴီဇကုမြဲ ကူခ်ပ္ဂႜိင္ဂႜိင္မာန္ညိဟာ? ႓ိုန္ရ သြဟ္ဂွ္ေသာင္မံင္ကုီေလ၀္ ေကႜာန္အာအတိုင္လိက္ဂွ္ မာန္ညိဟာ?

ဆဂး မႝိဟ္ဂွ္၀ြံ မဒွ္မႝိဟ္ဍိဳဟ္ေကက္မြဲရ။ ညးေတံ ေဖ်ံေကႜံသၢဳတ္သြာတ္ သြက္ဂြံဗက္ေကႜာန္အတိုင္ လိက္ေတံေစႝာန္လ၀္ ညံင္ရၜပံင္လမ်ဳဳီဇကုဂွ္ရ။ ဍာ္ဿကာဂွ္ စ၀္စုတ္ဿပိုက္ဂွ္တုဲ တံင္စမ္ဍာ္ ႏူကုဪတ၀္တိုင္ဍာ္ဂွ္ရ။

ညးေတံ ဟြံဒွ္ဒဒိုက္ဟဂွ္။ ဍာ္တအ္ကမိုဟ္တိတ္ကႜဳင္အိုတ္ရ။ ဟုိတ္ဂွ္ရ ညးေတံ သုင္တၜဍာ္စုဪဖဲ၊ လာင္မုက္၊ ၾကာတ္ဇိုင္တဲ တုဲ ကေလင္ဗေပင္တၜ ကာဍာ္ေတံဂွ္ရ။ ကၞာတ္ေကႜံ ကာဍာ္ဂွ္ နကုဪဖအ္ေဍံ ခ်ိဳတ္ခ်ိဳတ္ပႜိတ္ပႜိတ္တုဲ သၞ၀္လိက္ေစႝာန္ဂွ္၀ြံ ထပ္ခ်ဴဗေပင္စုတ္လိက္ညိပႜန္ရ။

" ပေတာအ္ညိ ... ဗုီဟုီလ၀္ ဒွ္ဍာံဍာံရ။ အဲဆုဪဂဗလ၀္တုဲယ်။ "

Reference - Phay Myint